Helse - Håndtering

  • Dersom vi har fått informasjon om at et barn blir mobbet, vil vi innhente samtykke til å gå videre med informasjonen til blant annet skolen
  • Vi har også en rolle i å bidra til å bedre samarbeidet mellom skole og hjem i slike saker, og vi fungerer også som støttespillere til foreldre, barn og skole i slike prosesser


Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med HELSESTASJONEN!