Foresatte - Avdekking

  • Skaff deg kunnskap om mobbing, slik at du har forutsetning til å oppdage tidlige tegn
  • Se om noen går alene eller virker utenfor i leiken
  • Snakk med barnet ditt, spør om dagen og hvordan han/hun og vennene har det


Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med HELSESTASJONEN, BARNEHAGEN eller SKOLEN

Du kan søke råd hos foreldreutvalget for grunnopplæring og foreldreutvalget for barnehager. 
Du kan også lese Foreldrebrosjyre barnehage og Foreldreborsjyre skole.

Tilbake