Barn/unge - Avdekking

Tegn på at noe ikke er greit:

  • Man ser at noen ofte sitter for seg selv

Avdekking:

  • Å si fra er ikke å sladre. Det handler om å stå opp for seg selv, dem rundt seg eller de som blir utsatt for urettferdighet
  • Spør hvordan andre har det
  • Følg med ekstra hvis du har mistanke om at noen blir mobbet. Let etter bekreftelse


Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med HELSESØSTER, BARNEHAGEN eller SKOLEN

Dersom du har spørsmål kan du sende dem til BARNEOMBUDET anonymt.
Du kan også lese brosjyren Elevenes skolemiljø.

<< Tilbake