Barn/unge - Etterarbeid

  • Minne alle om at de skal inkludere hverandre
  • Gjøre noe for at det ikke skal gjenta seg. (Snakke om det, finne på noe som alle kan være med på)
  • Unngå ryktespredning og baksnakking
  • Vær grei mot alle
  • Tilgivelse
  • Snakk om det som har skjedd. Mobbing kan påvirke livssituasjonen til både mobberen og den som er utsatt for det, i lang tid etterpå
  • Tålmodighet
  • Spør både mobberen og den som er mobbet "Er det noe jeg kan gjøre for deg?"
  • Snakke med den som har blitt mobbet: Har du det greit, eller kjenner du deg utrygg?


Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med HELSESTASJONEN, BARNEHAGEN eller SKOLEN

Du kan også lese brosjyren Elevenes skolemiljø.

<< Tilbake