Helse - Forebygging

  • Helsestasjonen/skolehelsetjenesten er med og drifter universalprogrammet Zippys venner. Dette programmet blir gitt til alle førsteklassinger i kommunen, og helsesøster kan delta på undervisningen sammen med lærer. «Zippys Venner» har vist dokumentert effekt på reduksjon av mobbing i skolen. Det bidrar til bedre relasjoner mellom lærere og elever, og har også god effekt på klassemiljøet.
  • Helsesøster har noe undervisning i skolen, og temaet respekt for seg selv og andre er da ofte et viktig tema.


Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med HELSESTASJONEN!