Foresatte - Etterarbeid

  • Følg opp og spør hvordan det går
  • Hold ekstra øye med de involverte
  • Bekreft positiv samhandling og gi ros!
  • Oppretthold en god dialog med involverte barn, foreldre og barnehagen/skolen


Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med HELSESTASJONEN, BARNEHAGEN eller SKOLEN

Du kan søke råd hos foreldreutvalget for grunnopplæring og foreldreutvalget for barnehager. 
Du kan også lese Foreldrebrosjyre barnehage og Foreldreborsjyre skole.

<< Tilbake