Barnehage - Etterarbeid

Tiltakene skal følges opp - pedagogisk leder og/eller styrer har ansvaret for oppfølgingen.

  • Evaluering etter 1 - 2 uker
  • Evt. videre tiltak må vurderes
  • Videre jevnlig evaluering ved behov til saken er løst
  • Skrive referat fra alle møter

Et åpent og godt samarbeid med foreldrene er viktig helt til saken er løst. 

 

 

Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med BARNEHAGEN!

Tilbake