Barnehage - Etterarbeid

Med fokus på både mobber og mobbeoffer

  • Barnehagen kan kontakte tverrfaglige instanser for samarbeid om saken i ulike tverrfaglige møtearenaer
  • Tilbud til foreldre og barn om samtale med kvalifisert helsehjelp som helsesøster eller psykiatrisk sykepleier
  • Innen 1 måned skal det være et oppfølgingsmøte og tiltakene vurderes og nye settes i verk ved nødvendighet
  • Eventuelle nye tiltak utarbeides i samarbeid med foreldre og tverrfaglige instanser


Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med BARNEHAGEN!

Tilbake