Barnehage - Avdekking

"Vi jobber med saken"
Ei mor kom for å hente sønnen sin i barnehagen.
Sønnen så sin mor og sprang inn i gangen (for å forberede hjemturen.) På tur inn, slo han ei jente som stod borte ved døra. Mor så hele opptrinnet og gikk bort til jenta som sto og gråt. Hun trøstet jenta for det sønnen hadde gjort. "Jeg skal snakke med han jeg" sa hun.
Hun gikk etter sønnen inn og snakket med han en stund. Mor ville at sønnen skulle be om unnskylding! Men sønnen bare sprang fra henne og forbi jenta han hadde slått.
Mor sto igjen og så litt oppgitt ut. Så gikk hun bort til jenta som ble slått og sa: "Beklager! Sønnen min er ingen gentleman ennå - MEN JEG JOBBER MED SAKEN."Mobbing handler om å bli gjort ensom av andre. Om at noen tar den tryggheten du trenger for å fungere. Om at noen tvinger andre inn i et liv der krefter og tanker som skulle vært brukt på å leve, i stedet blir brukt på å overleve" (Fritjof Jakobsen, VG)

Når det er ubalanse i et maktforhold og et barn gjentatte ganger/over tid blir fysisk eller psykisk utestengt fra lek eller samvær og selv opplever dette som trist, vanskelig, ubehagelig, vondt.
Det vonde og ubehagelige kan være direkte mobbing med slag, spark, skjellsord, krenkende og hånlige kommentarer eller trusler. Erting som stadig blir gjentatt til tross for klare tegn på ubehag hos den som blir ertet, regnes også som mobbing. Like vondt kan det være å bli utsatt for indirekte mobbing: det å bli frosset ut og ikke få være med i kameratflokken, bli baksnakket og at andre legger hindringer i veien slik at en ikke får venner.

Uønsket atferd er ikke synonymt med mobbing

Det er ikke mobbing ved vilkårlig erting, enkeltepisoder med konflikter eller slåssing, enkelttilfeller av utestenging m.m. Dette er noe som forekommer i barns lek og samspill, og er en del av barnas læring av sosiale normer, verdier og moral. Som oftest ordnes dette opp i, etter hvert og uten problemer for noen av partene.

Mobbing kan være vanskelig å oppdage og man skal være observante på endringer av barns adferd. Det kan ofte være et tegn på at noe er galt. Ved at både hjem og barnehage har et tett samarbeid og en god dialog vil det være lettere å fange opp endringer hos barnet tidlig. Foreldrene/foresatte ser barna sine i andre settinger enn ansatte i barnehagen og partene kan på den måten utfylle hverandre.


  • Barnet vil ikke gå i barnehagen
  • Barnet begynner å tisse på seg etter å ha vært tørr
  • Endrer spise- og sovevaner
  • Blir engstelig og redd
  • Blir oppfarende og fort sint
  • Får dårlig selvbilde/selvtillit
  • Nekter å fortelle hva som er galt
  • Plager yngre barn eller søsken
  • Blir klengete og søker mer voksenkontakt enn før
  • Blir veldig stille og "usynlig"


Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med BARNEHAGEN!

Tilbake