Fritid - Forebygging

For å kunne utvikle et miljø fritt for mobbing og ekskludering må organisasjonene være opptatt av å skape et trygt miljø med gode kameratrelasjoner.
Organisasjonen og dens ledere må formidle et tydelig budskap til sine medlemmer: Vi har et positivt inkluderende sosialt miljø og vi aksepterer ikke mobbing i vår organisasjon.

mellom organisasjoner/fritidsmiljø og foreldre om mobbing og ekskludering. Spesielt gjelder det deltakere under 18 år. I dette samarbeidet må det enkelte barn stå i sentrum.

  • At lederne blir klar over og aksepterer at tendenser til mobbing og ekskludering kan forekomme også i deres organisasjon
  • At lederne med alvor og engasjement går inn for å aktivt forebygge og motvirke slike tendenser
  • Det må settes faste grenser for uakseptabel atferd
  • Konsekvent bruk av ikke-fysisk, ikke- fiendtlige negative konsekvenser (sanksjoner) hvis noen bryter de etablerte reglene for oppførsel
  • Lederne må fungere som autoriteter (i visse henseender) og utgjøre positive rollemodeller


Ønsker du å snakke med noen, ta enten kontakt med LEDEREN FOR DIN FRITIDSAKTIVITET eller SKOLEN!