Fritid - Håndtering

Lederne må ha et godt tilsyn med hva som foregår mellom medlemmene, og de må aktivt undersøke og gripe inn i situasjoner hvor det kan forekomme mobbing/bevisst sosial utestenging eller mistanke om slik atferd.

om at et medlem blir mobbet, må det følges opp. Det er viktig å la den unge få vite at du vil være en støtte for vedkommende og at du planlegger å undersøke og gripe inn så snart du har fått oversikt. Det må innhentes så god informasjon som mulig. I forbindelse med å identifisere mobbeproblem må lederen ha inngående samtaler med de involverte medlemmene, og vanligvis også foreldrene.

om at barnet blir mobbet av andre barn og unge i en organisasjon, er det viktig at lederen får vite om dette. De foresatte må kunne forvente at lederen tar saken alvorlig og at det i første omgang blir gjennomført en skikkelig klarlegging av fakta i saken.


  • Vi skal ikke mobbe andre
  • Vi skal forsøke å hjelpe de som blir mobbet
  • Vi skal forsøke å hjelpe de som blir mobbet
  • Vi skal være sammen med barn/unge som lett blir alene
  • Hvis vi vet at noen blir mobbet skal vi fortelle det til en voksen i organisasjonen og de hjemme.

Ønsker du å snakke med noen, ta enten kontakt med LEDEREN FOR DIN FRITIDSAKTIVITET eller SKOLEN!

Tilbake