Foresatte - Forebygging

  • Åpenhet og god kontakt/kommunikasjon med andre foreldre. Det skal være akseptabelt å si ifra til andre barn og de foreldrene det gjelder
  • Kommunikasjon mellom foreldre og ansatte på barnehagen/skolen, ta opp ting på et tidlig tidspunkt
  • Still krav til oppførsel, både hos egne barn og andres
  • Snakk med barna og veiled dem!
  • Vær gode rollemodeller, vær bevisst hvordan du selv forholder deg til andre mennesker
  • Vær engasjert i barnets hverdag i barnehagen/skolen
  • Vær observant og grip inn i eventuelle situasjoner på fritidsaktiviteter og sosiale arrangement
  • Lær barnet ditt å respektere andre


Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med HELSESTASJONEN, BARNEHAGEN eller SKOLEN

Utdanningsdirektoratet har nettsiden nullmobbing.no som inneholder informasjon til elever og foreldre.
Du kan søke råd hos foreldreutvalget for grunnopplæring og foreldreutvalget for barnehager.
Du kan også lese Foreldrebrosjyre barnehage og Foreldreborsjyre skole.

Tilbake