Helse - Etterarbeid

  • Etterarbeid er det området helsestasjonen/skolehelsetjenesten har mest tiltak i forhold til mobbearbeid. Vi snakker med mange barn og unge som har utviklet psykiske vansker som følge av mobbingen.
  • De vanligste psykiske vanskene som barn og unge utvikler i etterkant av mobbing, er angst og depresjon. De kan bli redde for å være med andre, og tenker ofte på de utsagnene de har blitt møtt med. De kan også utvikle tvil om egen verdi og føle at de ikke er bra nok.


Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med HELSESTASJONEN!