Fritid - Avdekking

Lederne må være klar over at de ikke alltid vil bli informert om mobbing og sosial utestenging fra de unge selv.
De må derfor se på mer indirekte tegn og signaler som mulige varseltegn som må følges opp.

Et barn eller en ungdom som blir mobbet kan for eksempel:

  • Virke ulykkelig, nedfor og trist, kanskje med humørsvingninger og plutselige utbrudd av irritasjon og sinne
  • Ha en god del fravær fra aktivitetene i organisasjonen uten "naturlig forklaring"
  • Ofte å ha vanskelig for å få noen å være sammen med i gruppeaktiviteter og lignende
  • Ofte komme til og gå fra samlingene i organisasjonen uten selskap av kamerater
  • Ofte å bli omtalt eller tiltalt av andre på en foraktelig og nedsettende måte
  • Ofte klage over hodepine, dårlig appetitt, vondt i magen og lignende

Ønsker du å snakke med noen, ta enten kontakt med LEDEREN FOR DIN FRITIDSAKTIVITET eller SKOLEN!

Tilbake