Foresatte - Håndtering

  • Ta tak om det er DITT barn som mobber!
  • Vær en voksen som bryr seg
  • Tett samarbeid mellom hjem og barnehage/skole
  • Om du mistenker mobbing: snakk med andre foreldre, barnehage/skole og leder for fritidsaktivitet. Del din mistanke og fortell hva du ser, hører og opplever
  • Unngå aggressive konfrontasjoner
  • Vær der for barnet og støtt barnet hele veien
  • Ta barnets opplevelser på alvor


Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med HELSESTASJONEN, BARNEHAGEN eller SKOLEN

Dersom du ikke er fornøyd med det skolen har gjort, kan du henvende deg til statsforvalteren. 

Du kan søke råd hos foreldreutvalget for grunnopplæring og foreldreutvalget for barnehager. 
Du kan også lese Foreldrebrosjyre barnehage og Foreldreborsjyre skole.

Tilbake