Barn/unge - Håndtering

  • Hvis du ser at noen blir mobbet men ikke gjør noe med det, er du selv med på mobbinga
  • Hvis du ser at noen blir mobbet, så si "Stopp!"
  • Støtte hverandre
  • Bry seg om både den som blir mobbet og den som mobber. Alt har en årsak.
  • Snakke med personen som mobber, og den som blir mobbet
  • Finne gode løsninger på hvordan man skal ordne opp i det
  • Si fra til de voksne

Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med HELSESØSTER, BARNEHAGEN eller SKOLEN

Dersom du ikke er fornøyd med det skolen har gjort, kan du henvende deg til FYLKESMANNEN med en klage. Du kan klage ved å fylle ut et DIGITALT SKJEMA som finnes på fylkesmannens nettside, eller ved å sende epost eller å ringe.
Dersom du har spørsmål kan du sende dem til BARNEOMBUDET anonymt.
Du kan også lese brosjyren Elevenes skolemiljø.

<< Tilbake