Barn/unge - Forebygging

  • Si fra hvis noe ikke er bra
  • Inkludere alle i aktiviteter (eks. fotball, basket + + +)
  • Respektere hverandre
  • Si "Stopp!"
  • Ikke være redd for å si fra hvis man opplever noe vanskelig, eller ser at noen blir behandlet urettferdig
  • Ta kontakt hvis man ser at noen sitter alene
  • Bry seg om dem rundt seg
  • Vær en god venn
  • Ikke mobb selv
  • Respektere alle


Ønsker du å snakke med noen, ta kontakt med HELSESTASJONEN, BARNEHAGEN eller SKOLEN

Utdanningsdirektoratet har nettsiden nullmobbing.no som inneholder informasjon til elever og foreldre.
Du kan også lese brosjyren Elevenes skolemiljø.

Tilbake