Fritid - Etterarbeid

Lederne har en nøkkelrolle når det gjelder å bekjempe mobbing og ekskludering i sine organisasjoner. Under forutsetning av at det etableres et godt samarbeid mellom barn/unge, deres ledere og foreldre, kan mye oppnås med forholdsvis enkle midler.

Tilbake